Turniej szachów szybkich FIDE

Już po raz trzeci w Wąbrzeźnie zorganizowany zostanie Turniej Szachów Szybkich FIDE. W tym roku rozgrywki odbędą się 7 października, o godz. 10.00.

Za zajęcie miejsc I-III Organizator przewiduje puchary i nagrody finansowe w wysokości odpowiednio: 250 zł, 200 zł, 150 zł, a następnie za zajęcie kolejnych miejsc zawodnicy otrzymają nagrody rzeczowe i upominki. Organizator zapewnia również puchary i nagrody rzeczowe dla najlepszych juniorów do lat 16. Zgłoszenia ewidencjonowane będą na serwisie turniejowym na stronach chessarbitra. Na adres mailowy sędziego głównego zawodów Jarosława Wiśniewskiego (76jarwis@gmail.com) zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 6.10.2017 r. Dopuszcza się również zgłoszenie do zawodów w sekretariacie WDK drogą telefoniczną lub mailową sekretariat@wdkwabrzezno.pl, tel. 566881727. Zgłoszenia po tym terminie przyjmowane będą w razie wolnych miejsc i opłaceniu wyższego wpisowego o 10 zł. W zgłoszeniach należy podać imię i nazwisko, miejscowość, datę urodzenia, posiadaną kategorię szachową.

Poniżej przedstawiony został Komunikat organizacyjny zawodów. Zapraszamy!

Komunikat organizacyjny III Wąbrzeskiego Turnieju Szachów Szybkich FIDE

 – Wąbrzeźno, dnia 07.10.2017 r.

 1. Organizator:

     –     Wąbrzeski Dom Kultury, ul. Wolności 47,

 

 1. Termin:
 • 10.2017 r. godz. 10.00
 • Weryfikacja uczestników od godz. 00 do godz. 09.45.
 • Odprawa techniczna 50, rozpoczęcie 1 rundy godz. 10.00.
 • Prognozowany czas zakończenia turnieju około godz. 30 (w tym 30 minutowa przerwa).
 1. Miejsce:

      –    Wąbrzeski Dom Kultury, ul. Wolności 47, tel.: 56 688-17-27

 

 1. Koszt i warunki uczestnictwa:

      –    Wpisowe do zawodów wynosi 20 zł (w tym opłata klasyfikacyjna do FIDE),

      –    Juniorzy, emeryci i renciści – wpisowe 10 zł, juniorzy z powiatu wąbrzeskiego – wpisowe 5 zł (pokrycie kosztów opłaty klasyfikacyjnej do FIDE),

 • Wpłata wpisowego pobierana będzie w dniu zawodów przy weryfikowaniu listy uczestników,
 1. Zgłoszenia i system rozgrywek:
 • Zgłoszenia ewidencjonowane będą na serwisie turniejowym na stronach chessarbitra (a także na adres mailowy sędziego głównego zawodów Jarosława Wiśniewskiego (76jarwis@gmail.com) przyjmowane będą do dnia 6.10.2017 r. Dopuszcza się również zgłoszenie do zawodów w sekretariacie WDK drogą telefoniczną lub mailową. Zgłoszenia po tym terminie przyjmowane będą w razie wolnych miejsc i opłaceniu wyższego wpisowego o 10 zł.
 • W zgłoszeniach należy podać imię i nazwisko, miejscowość, datę urodzenia, posiadaną kategorię szachową.
 • Turniej odbędzie się na dystansie 9 rund z czasem 10 minut + 5 sekund za ruch dla zawodnika.
 • O kolejności zajmowanych miejsc decydować będzie suma uzyskanych punktów z gry (1 – za zwycięstwo, ½ – za remis oraz 0 – za porażkę) oraz punktacja pomocnicza ogłoszona przed startem 1 rundy.
 • W zawodach nie będą brane pod uwagę przepisy znowelizowanego Kodeksu Szachowego, dotyczące Aneksu A (Szachy Szybkie) z punktów A.2 oraz A.3.2.
 1. Nagrody:

–     Za zajęcie miejsc I-III przewiduje się puchary i nagrody finansowe w wysokości odpowiednio: 250 zł, 200 zł, 150 zł, a następnie za zajęcie kolejnych miejsc zawodnicy otrzymają nagrody rzeczowe i upominki. Organizator zapewnia również puchary i nagrody rzeczowe dla najlepszych juniorów do lat 16.

 

 1. Sprawy organizacyjne:

     –     Turniej zgłoszony jest do klasyfikacji FIDE dla szachów szybkich,

     –      Organizator zapewnia uczestnikom napoje ciepłe i zimne, drobny poczęstunek,

     –     Na terenie WDK w Wąbrzeźnie istnieje również możliwość zakupu ciepłego posiłku
w restauracji w promocyjnych cenach.

–    W razie pozyskanych środków oraz puli nagród przewiduje się ufundowanie nagród dla najstarszego i najmłodszego uczestnika turnieju oraz najlepszego gracza
z powiatu wąbrzeskiego,

–    Zawodnicy startują w zawodach na koszt własny lub delegujących ich klubów i w ich gestii jest ubezpieczenie zawodnika na wypadek zdarzeń losowych.

–    Zgłaszając się do turnieju, zawodnicy wyrażają zgodę na fotografowanie ich wizerunku, w celu sporządzenia fotorelacji z imprezy.

       Ilość miejsc jest ograniczona

Zawody poprowadzi sędzia klasy I – Jarosław Wiśniewski (mail: 76jarwis@gmail.com, nr tel.: 609-912-224).