Turniej szachów szybkich FIDE

Już po raz czwarty w Wąbrzeźnie zorganizowany zostanie Turniej Szachów Szybkich FIDE. W tym roku rozgrywki odbędą się 13 października. Początek spotkania o godz. 9.00.

Za zajęcie miejsc I-III Organizator przewiduje puchary i nagrody finansowe w wysokości odpowiednio: 250 zł, 200 zł, 150 zł, a następnie za zajęcie kolejnych miejsc zawodnicy otrzymają nagrody rzeczowe i upominki. Organizator zapewnia również puchary i nagrody rzeczowe dla najlepszych juniorów do lat 16. Zgłoszenia ewidencjonowane będą na serwisie turniejowym na stronach chessarbitra. Na adres mailowy sędziego głównego zawodów Jarosława Wiśniewskiego (76jarwis@gmail.com) zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 12.10.2018 r. Dopuszcza się również zgłoszenie do zawodów w sekretariacie WDK drogą telefoniczną lub mailową sekretariat@wdkwabrzezno.pl, tel. 566881727. Zgłoszenia po tym terminie przyjmowane będą w razie wolnych miejsc i opłaceniu wyższego wpisowego o 10 zł. W zgłoszeniach należy podać imię i nazwisko, miejscowość, datę urodzenia, posiadaną kategorię szachową. Poniżej przedstawiony został Komunikat organizacyjny zawodów. Zapraszamy!

Komunikat organizacyjny IV Wąbrzeskiego Turnieju Szachów Szybkich FIDE – Wąbrzeźno, dnia 13.10.2018 r. od godziny 09.00

1.Organizator:

     –     Wąbrzeski Dom Kultury, ul. Wolności 47

2. Termin:

–          13.10.2018 r., godz. 09.00

–          Weryfikacja uczestników od godziny 08.00  do godz. 08.45

–          Odprawa techniczna 08.50, rozpoczęcie 1 rundy: 09.00

–          Prognozowany czas zakończenia turnieju około godziny 15.00

3. Miejsce:  Wąbrzeski Dom Kultury, ul. Wolności 47, tel.: 56 688-17-27

4. Koszt i warunki uczestnictwa:

 – Wpisowe do zawodów wynosi 20 zł (w tym opłata klasyfikacyjna do FIDE),

– Juniorzy, emeryci i renciści – wpisowe 10 zł,

– Juniorzy z powiatu wąbrzeskiego – wpisowe 5 zł (opłata klasyfikacyjna do FIDE),

– Wpłata wpisowego pobierana będzie w dniu zawodów przy weryfikowaniu listy uczestników.

5. Zgłoszenia i system rozgrywek:

–    Zgłoszenia ewidencjonowane będą na serwisie turniejowym na stronach chessarbitra (i mailu sędziego głównego zawodów Jarosława Wiśniewskiego (76jarwis@gmail.com) do dnia 12.10.2018 r. do godziny 22.00. Dopuszcza się również zgłoszenie do zawodów w sekretariacie WDK drogą telefoniczną lub mailową. Zgłoszenia po tym terminie przyjmowane będą w razie wolnych miejsc i opłaceniu wyższego wpisowego o 10 zł.

–     W zgłoszeniach należy podać imię i nazwisko, miejscowość, datę urodzenia, posiadaną kategorię szachowąDane te są niezbędne do prawidłowego i sprawnego przeprowadzenia turnieju. Zawodnicy zgłaszając się do udziału w Turnieju, wyrażają zgodę do udostępnienia tych danych i ich dalszego przetwarzania, tylko i wyłącznie na potrzeby imprezy. Przed rozpoczęciem Turnieju każdy z uczestników zobowiązany jest do zapoznania się z RODO.

–     Turniej odbędzie się na dystansie 9 rund z czasem 10 minut + 5 sekund za ruch  dla zawodnika.

–     O kolejności zajmowanych miejsc decydować będzie suma uzyskanych punktów z gry (1 – za zwycięstwo, ½ – za remis oraz 0 – za porażkę) oraz punktacja pomocnicza ogłoszona przed startem 1 rundy.

–     W zawodach nie będą brane pod uwagę przepisy znowelizowanego Kodeksu Szachowego, dotyczące Aneksu A (Szachy Szybkie) z punktów A.2 oraz A.3.2.

6. Nagrody:Za zajęcie miejsc I-III przewiduje się puchary i nagrody finansowe w wysokości odpowiednio: 250 zł, 200 zł, 150 zł, a następnie za zajęcie kolejnych miejsc zawodnicy otrzymają nagrody rzeczowe i upominki. Organizator zapewnia również puchary i nagrody rzeczowe dla najlepszych juniorów do lat 16.

7. Sprawy organizacyjne:

     –     Turniej zgłoszony jest do klasyfikacji FIDE dla szachów szybkich,

     –      Organizator zapewnia uczestnikom napoje ciepłe i zimne, drobny poczęstunek,

     –     Na terenie WDK w Wąbrzeźnie istnieje również możliwość zakupu ciepłego posiłku w restauracji w promocyjnych cenach.

–    W razie pozyskanych środków oraz puli nagród przewiduje się ufundowanie nagród dla najstarszego i najmłodszego uczestnika turnieju oraz najlepszego gracza z powiatu wąbrzeskiego,

–    Zawodnicy startują w zawodach na koszt własny lub delegujących ich klubów i w ich gestii jest ubezpieczenie zawodnika na wypadek zdarzeń losowych.

–    Zgłaszając się do turnieju, zawodnicy wyrażają zgodę na fotografowanie ich wizerunku, w celu sporządzenia fotorelacji z imprezy.

  Ilość miejsc jest ograniczona!!!

Zawody poprowadzi sędzia klasy państwowej – Jarosław Wiśniewski (e-mail: 76jarwis@gmail.com, nr tel.: 609-912-224).