Turniej szachów szybkich FIDE

Już po raz piąty w Wąbrzeźnie zorganizowany zostanie Turniej Szachów Szybkich FIDE. W tym roku rozgrywki odbędą się 22 września. Początek spotkania o godz. 10.00.

Za zajęcie miejsc I-III Organizator przewiduje puchary i nagrody finansowe w wysokości odpowiednio: 250 zł, 200 zł, 150 zł, a następnie za zajęcie kolejnych miejsc zawodnicy otrzymają nagrody rzeczowe i upominki. Organizator zapewnia również puchary i nagrody rzeczowe dla najlepszych juniorów do lat 16. Zgłoszenia ewidencjonowane będą na serwisie turniejowym na stronach chessarbitra. Na adres mailowy sędziego głównego zawodów Jarosława Wiśniewskiego (76jarwis@gmail.com) zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 21.09.2019 r. Dopuszcza się również zgłoszenie do zawodów w sekretariacie WDK drogą telefoniczną lub mailową sekretariat@wdkwabrzezno.pl, tel. 566881727. Zgłoszenia po tym terminie przyjmowane będą w razie wolnych miejsc i opłaceniu wyższego wpisowego o 10 zł. W zgłoszeniach należy podać imię i nazwisko, miejscowość, datę urodzenia, posiadaną kategorię szachową. Poniżej przedstawiony został Komunikat organizacyjny zawodów. Zapraszamy!

Komunikat organizacyjny V Wąbrzeskiego Turnieju Szachów Szybkich FIDE– Wąbrzeźno, dnia 22.09.2019 r. od godziny 10.00 1. Organizator:
     Wąbrzeski Dom Kultury, ul. Wolności 47,

  1. Termin:

–          22.09.2019 r. godzina 10.00

–          Weryfikacja uczestników od godziny 09.00  do godz. 09.45.

–          Odprawa techniczna 09.50, rozpoczęcie 1 rundy: 10.00.

–          Prognozowany czas zakończenia turnieju około godziny 15.00.

  1. Miejsce:

      –     Wąbrzeski Dom Kultury, ul. Wolności 47, tel.: 56 688-17-27

4.   Koszt i warunki uczestnictwa:

      –     Wpisowe do zawodów wynosi 20 zł (w tym opłata klasyfikacyjna do FIDE),

      –     Juniorzy, emeryci i renciści – wpisowe 10 zł, juniorzy z powiatu wąbrzeskiego – wpisowe 5 zł (pokrycie kosztów opłaty klasyfikacyjnej do FIDE),

–          Wpłata wpisowego pobierana będzie w dniu zawodów przy weryfikowaniu listy uczestników,

  1. Zgłoszenia i system rozgrywek:
  • Zgłoszenia ewidencjonowane będą na serwisie turniejowym na stronach chessarbitra: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2019/ti_4490/ chessmanagera: https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/5939331539664896/ (a także na adres mailowy sędziego głównego zawodów Jarosława Wiśniewskiego (76jarwis@gmail.com) przyjmowane będą do dnia 21.09.2019 r. do godziny 21.00. Dopuszcza się również zgłoszenie do zawodów w sekretariacie WDK drogą telefoniczną lub mailową. Zgłoszenia po tym terminie przyjmowane będą w razie wolnych miejsc i opłaceniu wyższego wpisowego o 10 zł.
  • W zgłoszeniach należy podać imię i nazwisko, miejscowość, datę urodzenia, posiadaną kategorię szachową.

Dane te są niezbędne do prawidłowego i sprawnego przeprowadzenia turnieju. Zawodnicy zgłaszając się do udziału w Turnieju, wyrażają zgodę do udostępnienia tych danych i ich dalszego przetwarzania, tylko i wyłącznie na potrzeby imprezy.

   Turniej odbędzie się na dystansie 9 rund z czasem 10 minut + 5 sekund za ruch  dla zawodnika.

–          O kolejności zajmowanych miejsc decydować będzie suma uzyskanych punktów z gry (1 – za zwycięstwo, ½ – za remis oraz 0 – za porażkę) oraz punktacja pomocnicza ogłoszona przed startem 1 rundy.

–         W zawodach nie będą brane pod uwagę przepisy znowelizowanego Kodeksu Szachowego, dotyczące Aneksu A (Szachy Szybkie) z punktów A.2 oraz A.3.2.

  1. Nagrody:

–     Za zajęcie miejsc I-III przewiduje się puchary i nagrody finansowe w wysokości odpowiednio: 250 zł, 200 zł, 150 zł, a następnie za zajęcie kolejnych miejsc zawodnicy otrzymają nagrody rzeczowe i upominki, których ilość zostanie podana przed zawodami. Organizator zapewnia również puchary i nagrody rzeczowe dla najlepszych juniorów do lat 16 według zajętych miejsc I-III.

7.     Sprawy organizacyjne:

     –      Turniej zgłoszony jest do klasyfikacji FIDE dla szachów szybkich,

     –      Organizator zapewnia uczestnikom napoje ciepłe i zimne, drobny poczęstunek,

     –      Na terenie WDK w Wąbrzeźnie istnieje również możliwość zakupu ciepłego posiłku
w restauracji w promocyjnych cenach.

–     W razie pozyskanych środków oraz puli nagród przewiduje się ufundowanie nagród dla najstarszego i najmłodszego uczestnika turnieju oraz najlepszego gracza z powiatu wąbrzeskiego,

–     Zawodnicy startują w zawodach na koszt własny lub delegujących ich klubów i w ich gestii jest ubezpieczenie zawodnika na wypadek zdarzeń losowych.

–     Zgłaszając się do turnieju, zawodnicy wyrażają zgodę na fotografowanie ich wizerunku, w celu sporządzenie fotorelacji z imprezy.

    –       Ilość miejsc jest ograniczona!!!

    Zawody poprowadzi sędzia klasy państwowej – Jarosław Wiśniewski (e-mail 76jarwis@gmail.com, nr tel.: 609-992-909).