Turniej słowa 2021 „Dzieci mają głos” w Wąbrzeźnie

Kujawsko- Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy oraz Wąbrzeski Dom Kultury zapraszają do udziału  w Turnieju recytatorskim i ilustratorskim pt. „Dzieci mają głos” 🎤 😊. Turniej obejmuje swoim zasięgiem województwo kujawsko- pomorskie i ma charakter otwarty. Jego uczestnikami mogą być uczniowie klas I-VIII szkół podstawowych ✍️.
👉 Każdy uczestnik prezentuje jeden wiersz lub fragment prozy korzystając z dowolnie wybranej literatury polskiej i światowej opublikowanej w książkach lub uznanej prasie literackiej (czas trwania prezentacji nie może przekroczyć 3 minut).
👉 Uczestnik Turnieju ilustratorskiego proponuje jedną lub maksymalnie trzy prace plastyczne wykonane dowolną techniką i w dowolnym formacie, będące ilustracjami wierszy lub prozy dziecięcej lub młodzieżowej. Prace mogą dotyczyć jednego lub kilku utworów.
👉 Osoby chętne do wzięcia udziału w Turnieju Słowa muszą przejść eliminacje wstępne, które odbędą się w Wąbrzeskim Domu Kultury 24 maja 2021 r., o godz. 9.00. Do tego dnia obowiązuje również dostarczenie prac na Turniej ilustratorski.
👉 Aby zgłosić swój udział, należy pobrać i wypełnić Kartę Zgłoszenia dostępną na stronie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy lub Wąbrzeskiego Domu Kultury i dostarczyć ja do Wąbrzeskiego Domu Kultury do dnia 14 maja 2021 r.
👉Ta sama Karta Zgłoszenia obowiązuje na wszystkich etapach Turnieju. Jury powołane przez Wąbrzeski Dom Kultury typuje laureatów eliminacji wstępnych do udziału w finale Turnieju Słowa zarówno Recytatorskim, jak
i Ilustratorskim, który odbędzie się  w Salonie Hoffman w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury w Bydgoszczy, Plac Kościeleckich 6. Finał TURNIEJU SŁOWA „DZIECI MAJĄ GŁOS”  odbędzie się w Bydgoszczy
w trzech turach:
17 czerwca 2021 r.– uczniowie klas I-III szkół podstawowych, 18 czerwca 2021 r. –  uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych, 19 czerwca 2021 r.– uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych.