STWÓRZ Z NAMI WĄBRZESKĄ „KULTURALNĄ BOMBONIERKĘ”

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami ogłaszamy konkurs inicjatyw lokalnych „Kulturalna bombonierka” w Wąbrzeźnie. Konkurs ma  na celu wyłonienie  najlepszych inicjatyw społecznych inspirowanych oddolnie przez mieszkańców Gminy Miasto Wąbrzeźno, które otrzymają dofinansowanie oraz zostaną zrealizowane we współpracy z Wąbrzeskim Domem Kultury.

Spośród zgłoszonych pomysłów wybrana zostanie grupa 3-7 inicjatyw, które otrzymają dofinansowanie na realizację. Stworzona zostanie „bombonierka” inicjatyw kulturalnych. Pozwoli to na pobudzenie środowisk określonych obszarów miasta, zwłaszcza tych nieaktywnych w dotychczasowych działaniach kulturotwórczych podejmowanych w  Wąbrzeźnie. Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem konkursu dostępnym na naszej stronie internetowej. Nabór wniosków rozpoczyna się 18 maja br. i potrwa do 8 czerwca br. Konkurs jest organizowany w ramach projektu realizowanego  przez WDK z środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2018.

Regulamin

Załącznik nr do regulaminu

Karta oceny