Pozycja kobiet w średniowieczu

18 października o godz. 16.00 zapraszamy Państwa na prelekcję Patrycji Piłat pt. „Pozycja kobiet w średniowieczu”.

Dzisiaj kobiety fascynują, inspirują, czasem nawet irytują, ale przede wszystkim pokazują jaka ogromna siła czy moc się w nich kryje. A jaka była kreacja kobiet w czasach naszych praprzodków? Czy była to właśnie powabna dama dworu, o której względy walczyli szlachetni rycerzy okuci w piękne zbroje? Czy może jednak była to kura domowa, bez prawa głosu żyjąca według nakazów ojca, brata, męża?O tym i wielu innych aspektach życia piękniejszej płci żyjącej w średniowieczu dowiemy się podczas wykładu – mówi autorka prelekcji. Spotkanie wzbogacone zostanie prezentacją multimedialną. Wydarzenie dofinansowane ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2018.Warsztaty są jednym z modułów realizowanego przez WDK projektu „Kulturalna bombonierka”.