„Polskie zapomniane cmentarze”

Wąbrzeski Dom Kultury już po raz kolejny zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym  pt. „Polskie zapomniane cmentarze”.

Konkurs  adresowany jest do wszystkich pasjonatów fotografii i ma na celu  ukazanie piękna zabytków architektury cmentarnej oraz zwrócenie uwagi na ich znaczenie w historii narodu. Każdy z uczestników może zgłosić maksymalnie 5 wywołanych zdjęć. Termin nadsyłania prac mija 11 października br. (decyduje data wpływu do WDK). Zgłoszenia można dostarczać osobiście na adres Wąbrzeskiego Domu Kultury, ul. Wolności 47 lub drogą elektroniczną animacja@wdkwabrzezno.pl. Więcej informacji Dział Animacji Kultury WDK osobiście lub pod nr tel. 56 688 17 27 wew. 24.