„Motywy religijne w muzyce i plastyce”

18 października 2019 r. Wąbrzeski Dom Kultury zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni Religijnej „Sakrosong” oraz konkursie plastycznym „Śladami budowli sakralnych”.

Głównym celem realizowanego corocznie przedsięwzięcia jest propagowanie piosenki religijnej, jako formy ewangelizacji, prezentacja dorobku zespołów tworzących w duchu chrześcijańskim, a także ożywianie ruchów i stowarzyszeń diecezji w Polsce. W Festiwalu mogą wziąć udział soliści oraz zespoły (chóry parafialne, schole, zespoły wokalne i wokalno – instrumentalne). Jury powołane przez organizatora oceniać będzie m.in. umiejętności wokalne, muzykalność, dobór repertuaru, ogólny wyraz artystyczny. Na zgłoszenia czekamy do 4 października br. Wpisowe wynosi 1 zł. Natomiast do udziału w konkursie plastycznym zapraszamy wszystkich chętnych bez ograniczeń wiekowych. Pracę plastyczną przedstawiającą m.in. kapliczki, kościoły i inne budowle sakralne w formacie A3, wykonaną dowolną techniką należy dostarczyć do Wąbrzeskiego Domu Kultury  osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Wąbrzeski Dom Kultury, ul. Wolności 47, 87-200 Wąbrzeźno do dnia 4 października br. Więcej inf. o powyższych przedsięwzięciach Dział Animacji Kultury WDK, tel. 566881727, wew. 24.