„Młodzi artyści na start”

Wąbrzeski Dom Kultury zaprasza dzieci i młodzież do udziału w wojewódzkim konkursie plastycznym pt. „Młodzi artyści na start”.

Realizowana inicjatywa odbędzie się w dwóch etapach. Pierwszy korespondencyjny nawiązuje do hasła „Wiosenny krajobraz”. Chętni zobowiązani są do nadesłania jednej pracy plastycznej do dnia 11.05.2018 r. na adres organizatora.Natomiast podczas drugiego etapu planowane jest malowanie pejzaży z wyobraźni pod okiem wykwalifikowanego lokalnego artysty malarza oraz otwarcie wystawy pokonkursowej. Organizator zapewnia komplet farb plakatowych, pastele oraz papier. Uczestnicy przywożą swoje pędzle.

Regulamin