Malarstwo Dariusza Delika w WDK

28 marca 2019 r. o godz. 17.00 zapraszamy Państwa do WDK na wernisaż wystawy prac malarskich pochodzącego z Wąbrzeźna – Dariusza Delika.

Artysta jest absolwentem Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Studia na kierunku artystyczno-pedagogicznym ukończył w 1987 roku. Dyplom w zakresie specjalności malarstwo sztalugowe zrealizował pod opieką prof. Janusza Kaczmarskiego. W 2012 roku na toruńskiej uczelni uzyskał tytuł doktora sztuk plastycznych w zakresie sztuk pięknych. Jest aktywnym artystą plastykiem, członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków, biorącym udział w życiu artystycznym nie tylko regionu kujawsko-pomorskiego. Swoje prace malarskie prezentował na licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych, zarówno w kraju, jak i za granicą, m.in. w Bydgoszczy, Grudziądzu. Inowrocławiu, Opolu, Toruniu, Włocławku, Warszawie, Getyndze, Martinie, Sofii i Wilnie. Kilkakrotnie był laureatem organizowanego przez Okręg Toruński ZPAP konkursu „Dzieło Roku”. Za popularyzację kultury bułgarskiej w Polsce otrzymał nagrodę Ministra Kultury Republiki Bułgarii, a za promocję Torunia nagrodę Prezydenta Miasta Torunia. – O naturze można opowiadać na różne sposoby. To niewyczerpalne źródło inspiracji – skarbnica form, kształtów i kolorów. Podjęta przed laty próba zatrzymania na płótnie pewnego wycinka natury okazała się początkiem mojej wielkiej artystycznej przygody, która trwa do dzisiaj i kontynuowana jest w kolejnych malowanych przeze mnie „ogrodach”. Poszukiwanie, kolekcjonowanie, a następnie umieszczanie w obrazach nowych, podpatrzonych w naturze motywów stało się moją metodą pracy twórczej, pomysłem na życie. Niczym ogrodnik przenoszę w obszar swoich kompozycji i zamykam w ciasnych kadrach obrazu wybrane, wyselekcjonowane z otoczenia fragmenty świata roślin. Takie fragmentaryczne ujmowanie i opisywanie rzeczywistości będące jednym z kluczowych pojęć postmodernizmu jest dla mojego malarstwa bardzo charakterystyczne i różni je od wypowiedzi innych, podejmujących podobną tematykę artystów. Znakiem rozpoznawczym moich „ogrodów” jest także przyjęta przeze mnie forma ich obrazowania. Drobiazgowy sposób odzwierciedlania kontemplowanej natury, przywiązanie do detalu, wnikanie w głąb tajemnicy wzrastania, wegetacji i rozkwitania jest wyrazem  pragnienia przeniesienia do sztuki pewnej miary naturalizmu, bezpośredniości – uzyskania wiarygodności bez konieczności budowania nowej, skomplikowanej formalnie rzeczywistości. Zawarty w tych obrazach przekaz nie jest skomplikowany. Nie ma tu buntu, ironii, krytyki, obrazoburstwa – jest alternatywa w stosunku do tego co nam często oferuje pełna niepokojących przesłań i prowokacji sztuka współczesna – tak o swojej pasji mówi D. Delik. Obrazy tego artysty przedstawiają różne ujęcia przyrody: liści, gałęzi, traw. Charakteryzują się przede wszystkim skomplikowanymi układami kolorystycznymi i kompozycyjnymi ujętymi po mistrzowsku przez autora.