Konkurs o zdrowiu

Wąbrzeski Dom Kultury zaprasza do udziału w konkursie pt. „Mamo bądź zdrowa – profilaktyka szansą na długie życie”, który skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich.

Przedmiotem realizowanego zamierzenia jest wykonanie pracy plastycznej nawiązującej do profilaktyki zdrowia oraz zdrowego stylu życia, która jest bardzo ważna w życiu każdego człowieka. Prace należy dostarczyć osobiście do Działu Animacji Kultury WDK lub przesłać na adres organizatora do dnia 23 lutego 2018 r.

Regulamin