Kolejny wykład w Uniwersytecie Dziecięcym

30 listopada 2019 roku odbędzie się kolejne spotkanie młodych studentów w ramach Wąbrzeskiego Uniwersytetu Dziecięcego 👨‍🎓 👩‍🎓.

Tym razem żacy wezmą udział w wykładzie pt. „Dobre maniery na co dzień” przeprowadzonym przez dr Joannę Modrzyńską. Spotkanie odbędzie w Wąbrzeskim Domu Kultury: I grupa – godz. 10.00, II grupa – godz. 11.00. Rodzice dzieci wpisanych w poczet studentów będą informowani o kolejnych wykładach poprzez sms-y wysłane na numer telefonu podany w oświadczeniu. W przypadku zmiany numeru prosimy o kontakt z WDK. Partnerem merytorycznym projektu jest Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich z siedzibą w Bydgoszczy. Bliższych informacji udziela Dział Animacji Kultury WDK, tel. 566881727, wew. 24.