Festiwal Piosenki Harcerskiej

Po raz szósty Wąbrzeski Dom Kultury, Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Golub-Dobrzyń oraz Hufiec Toruń zapraszają do udziału w Wojewódzkim Festiwalu Piosenki Harcerskiej o „Wąbrzeską lilijkę”, który odbędzie się 14 kwietnia br.

Celem konkursu jest prezentacja dorobku artystycznego środowisk harcerskich z woj. kujawsko–pomorskiego, popularyzacja piosenki harcerskiej i turystycznej oraz wymiana doświadczeń wśród młodzieży. Do udziału w festiwalu zapraszamy zuchy, harcerzy, harcerzy starszych i wędrowników oraz zespoły i artystów działających m.in. przy domach kultury, szkołach. Osoby zainteresowane udziałem w festiwalu zobowiązane są do nadesłania wypełnionej karty zgłoszenia do 3 kwietnia br. na adres organizatora: Wąbrzeski Dom Kultury, ul. Wolności 47, 87- 200 Wąbrzeźno. Szczegółowych inf. na temat festiwalu udzielają pracownicy Działu Animacji Kultury WDK, tel. 566881727, wew. 24.

Regulamin