63. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski

Wąbrzeski Dom Kultury zaprasza 27 lutego br. młodzież szkół ponadgimnazjalnych oraz dorosłych  do wzięcia udziału w eliminacjach miejskich i powiatowych 63. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego ogłoszonego przez Towarzystwo Kultury Teatralnej.

            Konkurs prowadzony będzie w formie czterech odrębnych turniejów:

  1. Turniej „recytatorski” (repertuar obejmuje 3 utwory w całości lub fragmentach:
    2 utwory poetyckie i prozę. Do prezentacji uczestnik wybiera 2 utwory: prozę oraz utwór poetycki. Łączny czas wykonania nie może przekroczyć 10 minut).
  2. Turniej „poezji śpiewanej” (uczestnicy – tylko soliści – występują bez podziału na kategorie. Repertuar obejmuje: 3 utwory śpiewane, 1 utwór recytowany. W odniesieniu do repertuaru śpiewanego obowiązują następujące zasady:     wykonywane mogą być wiersze, które zostały opublikowane w książkach lub prasie literackiej, przynajmniej jeden utwór musi być oryginalny, tzn. mieć nowo skomponowaną muzykę, uczestnicy mogą wykonać trzeci utwór z tekstem własnym. Do prezentacji uczestnik zgłasza 2 utwory śpiewane, 1 recytowany i ewentualnie jako trzeci – śpiewany utwór z tekstem własnym ( do przeglądów wojewódzkich włącznie prezentacja utworu recytowanego jest obowiązkowa). Łączny czas ich wykonania nie może przekroczyć 10 minut. Do akompaniamentu może być stosowany 1 instrument lub mały zespół muzyczny (do 3 osób) bądź wcześniej dokonane nagranie (półplayback). Utwór znany i posiadający określony kształt wykonawczy podlega ocenie tylko wówczas, gdy uczestnik przedstawił nową, własną interpretację.
  • Turniej „teatrów jednego aktora” – uczestnicy występują bez podziału na kategorie. Pierwszy stopień eliminacyjny ustala wojewódzki organizator Konkursu. Uczestnicy przygotowują spektakl w oparciu o dowolny materiał literacki. Czas trwania nie może przekroczyć 30 minut.
  1. Turniej „wywiedzione ze słowa” – uczestnicy występują bez podziału na kategorie, repertuar jest dowolny np. wiersz lub jego fragment, monolog literacki, collage tekstów. Dowolna forma prezentacji (np. teatr jednego wiersza, łączenie słowa mówionego ze śpiewem, z dźwiękiem, ruchem, rekwizytem). Czas występu nie może przekroczyć 7 minut.

Warunkiem uczestnictwa jest spełnienie wymogów regulaminu oraz zgłoszenie poprzez złożenie wypełnionej karty zgłoszenia w terminie do 16 lutego br. w Wąbrzeskim Domu Kultury, ul. Wolności 47, 87-200 Wąbrzeźno (mail: animacja@wdkwabrzezno.pl) Regulamin oraz karty zgłoszenia znajdują się na stronie www.woak.torun.pl. Eliminacje Powiatowe odbędą się w Wąbrzeskim Domu Kultury  27 lutego br. o godz. 10.00.

Karta zgłoszenia „Turniej wywiedzione ze słowa”

Karta zgłoszenia „Turniej teatrów jednego aktora”

Karta zgłoszenia „Turniej recytatorski”

Karta zgłoszenia „Turniej poezji śpiewanej”