Wąbrzeski Dom Kultury zaprasza 28 lutego o godz. 16.00 na wystawę pt. Dla Ciebie Polsko i dla Twojej chwały”. Żołnierze Wyklęci Pomorza i Kujaw”. Otwarcie ekspozycji połączone jest z sympozjum naukowym „Wąbrzescy Niezłomni”.

Wystawa autorstwa dr Alicji Paczoskiej-Hauke przygotowana została przez Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Gdańsku – Delegaturę w Bydgoszczy. Zarysowano na niej krótką charakterystykę najważniejszych organizacji konspiracyjnych i oddziałów zbrojnych polskiego podziemia niepodległościowego, działających w latach 1945–1954 w regionie kujawsko-pomorskim (teren ówczesnego województwa pomorskiego). – Zaprezentowano 90 dokumentów oraz około 180 zdjęć portretowych członków Pomorskiego Okręgu Armii Krajowej, Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, Ruchu Oporu Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych oraz żołnierzy lokalnych oddziałów zbrojnych, m.in.: Leona Mullera „Jędrusia”, Jerzego Gadzinowskiego „Szarego”, Antoniego Fryszkowskiego „Rysia”, Stanisława Kamińskiego „Młota”. Ważnym elementem dotyczącym ziemi wąbrzeskiej jest wyeksponowanie Henryka Siwonia „Ruczaja” i jego oddziału zbrojnego. Większość prezentowanych na wystawie zdjęć nie była dotąd publikowana. Wiele z nich pochodzi od rodzin osób represjonowanych lub członków organizacji konspiracyjnych. Do realizacji wystawy wykorzystano także zbiory zgromadzone w archiwach IPN w Warszawie, Gdańsku, Bydgoszczy i Poznaniu, a także Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek. Pierwsze uroczyste otwarcie wystawy miało miejsce 1 marca 2012 r. podczas obchodów Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” w Bydgoszczy.– mówi Grzegorz Banaś. Wystawie towarzyszyć będzie sympozjum naukowe podczas, którego prelegenci mają pokazać nastroje panujące na ziemi wąbrzeskiej, jej nastawienie do wkraczających sowietów.  – Ważnym elementem wykładu będzie pokazanie w jaki sposób instalowała się władza komunistyczna. Kluczową częścią sympozjum będzie zapoznanie mieszkańców powiatu z powstaniem i działalnością oddziału byłego oficera Armii Krajowej Henryka Siwonia „Ruczaja”, twórcy ponad 100 osobowego oddziału wąbrzeskich żołnierzy wyklętych. Terenem jego działania będzie obszar powiatu wąbrzeskiego, brodnickiego, grudziądzkiego, toruńskiego oraz rypińskiego – dodaje Grzegorz Banaś współorganizator sympozjum. Spotkanie będzie niewątpliwie dobrą lekcją historii zarówno dla starszych jak i nieco młodszych osób.